Јованка Лазић

наставник географије

  • одјељењски старјешина у ПО Костајница – VII6