ПРОГРАМ МАЛЕ МАТУРЕ за школску 2020/2021. годину, са временом провођења

Програмом мале матуре за школску 2020/2021. годину је дефинисано да ученици деветог разреда рјешавају задатке из:

Експериментално провођење мале матуре је планирано за 08. и 09. јун 2021. године, с тим да ће ученици 08. јуна рјешавати задатке из српског језика/језика бошњачког народа, а 09. јуна ће рјешавати задатке из математике.
Пробна мала матура, тачније пробно рјешавање задатака ће бити реализовано 13. и 14. априла 2021. године. Ученици ће рјешавати задатке из српског језика/језика бошњачког народа 13. априла, а из математике 14. априла 2021. године

Провјера постигнућа ученика у основној школи