Мисија

Мисија наше школе је препознати и подржати потенцијал сваког ученика, развијати темељне људске вриједности током васпитања и образовања наших ученика.

Визија

Визија наше школе је да то буде школа у којој су подједнако прихваћени сви наши ученици, прихватање различитости, развијање толеранције и оснаживање односа између ученика, наставника и родитеља, те школе и заједнице.