Посебне дипломе за изузетне резултате из појединих предмета - 2021/2022.

Александра Драгић

физика

Јована Пашалић

физичко и здравствено васпитање

Михаела Момчичевић

физичко и здравствено васпитање

Ана Милица Чупић

физичко и здравствено васпитање

Тамара Кезмић

физичко и здравствено васпитање

Матија Дрљић

физичко и здравствено васпитање

Марко Душанић

физичко и здравствено васпитање

Кристијан Гајановић

физичко и здравствено васпитање

Никола Мишић

физичко и здравствено васпитање

Сергеј Паљић

физичко и здравствено васпитање