Подручна школа у Грапској почела је са радом 2002/2003. године као петоразредно подручно одјељење школе „Вук Стефановић Караџић“ из Добоја.

Родитељи школске дјеце писмено су се изјаснили да прихватају да буду подручнo одјељење, школе „Вук Стефановић Караџић“ из Добоја, а не „Радоје Домановић“ из Осјечана како је првобитно замишљено, због далеко веће безбиједности дјеце, а лакше је и организовати превоз.

Ученици наставу прате по програму Федерације БиХ за: језик бошњачког народа, природу и друштво и познавање друштва.

Наставу изводе три професора разредне наставе: Мирела Ибрахимбеговић, Енида Бећаревић и Надина Бишчић

У школи је запослен један кућни мајстор и једна помоћна радница.