Разредна настава

Методика разредне наставе широко је подручје васпитно – образовног процеса. Она сарађује са помоћним дисциплинама попут педагогије, дидактике, лингвистике дјечије психологије и многих других.
Разредна настава је интердисциплинарног карактера.
Стваралачко писање дубоко је заступљено и даје велики значај стваралачкој писмености.
Учитељ у васпитно образовном раду има изузетно важну улогу за потицање, усмјеравање и развијање свјести сваког ученика индивидуално.
Један од основних задатака у разредној настави је преношење знања, описмењавање за изражавање мисли, осјећаја, доживљаја и асоцијације.
Ученик представља етапу која у себи обједињује како графомоторичку тако и стваралачку активност. С тога се у раду даје преглед различитих теориских и практичних аспеката потицања, усмјеравања и развијања стваралачког писања код ученика, те основне припреме, за наставак даљег школовања.

Razredna Nastava
Razredna Nastava

Бити одличан учитељ

Одличан учитељ је референца и примјер. Одлично понашање учитеља у свом раду укључује могућност ученичке пажње велику већину времена у раду на одређеном задатку.
Прво – веома је важно узети у обзир мотивацију која игра кључну улогу. Сваки ученик, врста породице коју има, њихови укуси, навике тако да су у учионици укључени у цјелокупан рад.
Друго – методологија коју учитељ проводи у раду утиче на мотивацију ученика. Као и начин на који преноси знање.
Треће – флексибилност која се остварује на образовни систем .Учитељ мора похађати НПП као студент јер је његова дужност прилагодити НПП ученику, како би ученик био задовољан и задржао мотивацију током рада на одређеном задатку.

Улоге учитеља

 • Добављач учитељ
  Онај учитељ посвећен традиционализму и усменом преношењу садржаја, као одашиљач информација.
 • Учитељ модела
  Ученици могу узети свог учитеља као модел те их њихово визуелно дјеловање доводи до понављања представљеног.
 • Учитељ „главни тренер“
  У овом случају учитељ изводи „практичну“ наставу гдје се задаци узимају у стварности у којој ученици виде корист.
 • Учитељ савјетник
  Ова улога се обично користи када је ученик аутономан. Тада учитељ обавља улогу консултанта.

Квалитет једног учитеља

 • Користи одговарајући ритам у комуникацији
 • Задржава контролу над оним што даје
 • Потиче успјех ученика
 • Олакшава напредовање ученика
 • Фаворизује став према способностима
 • Награда за позив
 • Срдачан
 • Стрпљив
 • Одговоран
 • Мотивисан

Бити учитељ

Твоја љубазност, може уљепшати некоме живот!
Приђи, насмиј се, сједи поред, укључи га у задатак.
Буди опрезан, јер никада не знаш, са чиме се суочава у себи и ван школе.