Предметна настава

Основно образовање организацијски има два степена:

  1. разредна настава у трајању од пет година (подучава учитељ) и
  2. предметна настава у трајању од четири године (подучава више наставника).

Главни радни задатак, како учитеља тако и наставника, је да организује и спроводи васпитно-образовни процес, тј. процес учења. Док то у разредној настави, у правилу, води један учитељ, у предметној настави, у том процесу, учествује више наставника предметне наставе. Наставници предметне наставе треба да посједују примјерене способности и особине које су битне за њихов наставни предмет. Уз све то, врло је важна чињеница да ученици често опонашају свог учитеља или наставника и поистовјећују су с њим као својим узором. Зато је потребно да наставник буде емоционално зрела и социјално прилагођена личност с јасном позитивном вриједносном орјентацијом.