Циљ и задаци Савјета ученика

 • Промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа
 • представља ставове ученика у Школском одбору
 • подстиче ангажовање ученика у раду школе
 • промовише право ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници
 • разматра питање успјеха ученика, школског календара, екскурзија и излета ученика, услова рада школе и других питања утврђених актима школе
 • учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи

Чланови савјета ученика | школска 2020/2021. година

  Р. БР.

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА УЧЕНИКА
  1. Алекса Миличевић I 5    
  2. Викторија Деспотовић I 3    
  3. Сара Лазић II 1  
  4. Уна Радивојевић II 2  
  5. Ана Миљановић III 1  
  6. Неда Ђукановић III 3  
  7. Јелена Јанковић IV 2  
  8. Мартина Раковић IV 4  
  9. Милош Миљановић V 2  
  10. Миља Васиљевић V 5  
  11. Амир Муратовић V 7 ПО Грапска  
  12. Дамир Османовић Специјална одјељења (3)  
  13. Јована Јовановић VI 2  
  14. Лана Јовић VI 3  
  15. Теодора Лукић VII 2  
  16. Андреа Ђукић VII 3  
  17. Белма Смајловић VIII 5  
  18. Сергеј Милачак VIII 1  
  19. Јелена Благојевић VIII 4 ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА УЧЕНИКА
  20. Михаела Момчичевић VIII 3 ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА УЧЕНИКА
  21. Ана Кикић VIII 2 БЛАГАЈНИК
  22. Милена Станић VIII 6 ПО Костајница  
  23. Хасан Хусаковић XI 1  
  24. Лара Хасаничевић XI 5  
  25. Милан Жигић XI 6 ПО Костајница  

  Програм рада савјета ученика за 2020/21.

   САДРЖАЈ РАДА

   ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ-ПЛАНИРАНИ ФОНД

   НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

   НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

   Формирање Савјета ученика

    

   Септембар
   2

   Координатор Савјета ученика

   Радни састанак

   Бирање руководства Савјета ученика за школску 2020/2021.

    

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Радни састанак

   Разматрање и усвајање ГПР-а Савјета ученика

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Предлагање и гласање

   Предлагање, израда радних активности и излагање нових идеја у току школске године

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Дискусија и усвајање приједлога

   Учествовање у обиљежавању значајних датума у школи, Дјечија недјеља od 5 do 11.10.

    

    

    

    Октобар
   4

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионице

   Припрема за обиљежавање Дана школе

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионице

   Промоција Савјета ученика на часовима ВРОЗ-а

   Одјељењске заједнице

   радионице

   Едукација ученика о актуелним темама

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионице

   ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДАНА ШКОЛЕ 9.11.

    

    

   Новембар
   5

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Предлагање

   Дан дјечијих права 20.11.2020.

   ПАНО

   Координатор и чланови Савјета ученика

   пано

   Сарадња са локалном заједницом

   Координатор и чланови Савјета ученика

   посјета

   Припрема за обиљежавање свјетског дана борбе против  АИДС-а

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионице

   Дан борбе против сиде  1.12.2020.

    

    

   Децембар
   4

    

    

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионице

   Недјеља инклузије од 9.12-13.12.2020. год.

   Координатор и чланови Савјета ученика

   пано

   Обиљежавање новогодишњих празника

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Изложбе ученичких радова

   Акција „један слаткиш једно дијете“  децембар

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Извјештај

   Дани дјечије радости, крај децембра, Новогодишњи базар

   Координатор и чланови Савјета ученика

   изложбе

   Разматрање успјеха ученика у учењу и владању

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Дискусија и усвајање приједлога

   Активности поводом обиљежавања школске славе: Светосавски дани

   Јануар
   1

   Сви ученици наше школе

   -Ликовне радионице

   -Ликовна изложба

   Обиљежавање Дана сигурног интернета 10.2.

    

    

   Фебруар
   4

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионица

   Подстицање ангажовања ученика у школи

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионица

   Промовисање права ученика и подстицање друштвено корисног рада у школи

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Литерарни час

   Учествовање у изради одговарајућих пројеката којима се  унапређује васпитно-образовни рад у школи

   Координатор и чланови Савјета ученика

   пројекти

   Припремне активности за обиљежавање Дана жена, 8. Марта

    

    

   Март
   5

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Ликовна изложба

   Подстицање ангажовања ученика у школи

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Литерарни час

   Едукација ученика о актуелним темама

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Ликовна изложба

   Обиљежавање Дана планете Земље 22.4.

    

   Април
   3

   Координатор и чланови Савјета ученика

   пано

   Васкршње активности, базар

   Координатор и чланови Савјета ученика

   изложба

   Ученик генерације

    

    

   Мај
   4

    

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Дискусија и усвајање приједлога

   Обиљежавање свјетског дана непушења 31.5.

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионица

   Разматрање успјеха ученика у учењу и владању

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Дискусија и усвајање приједлога

   Активности уређења школског парка

   Координатор и чланови Савјета ученика

   уређење

   Едукација ученика о актуелним темама

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Разговор

   Разматрање успјеха ученика у учењу и владању

   Јуни
   1

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Дискусија и усвајање приједлога

   Анализа рада Савјета ученика

   Координатор Савјета ученика

   извјештај

   Напомена:  Кроз све активности Савјет ученика у школској 2020/21. радиће на оставривању заједничких активности са Савјетом родитеља, Школским одбором, директором школе и стручном службом. Развијаће сарадњу са секцијама за ваннаставне активности у школи. Радиће на сузбијању вршњачког насиља.

    

   НАСТАВНИК КООРДИНАТОР
   Милијана Стефановић