Циљ и задаци Савјета ученика

 • Промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа
 • представља ставове ученика у Школском одбору
 • подстиче ангажовање ученика у раду школе
 • промовише право ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници
 • разматра питање успјеха ученика, школског календара, екскурзија и излета ученика, услова рада школе и других питања утврђених актима школе
 • учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи

Чланови савјета ученика | школска 2021/2022. година

  -

  ЧЛАНОВИ САВЈЕТА УЧЕНИКА  Школска 2021/2022 година

  Р. БР.

  ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА

  РАЗРЕД И ОДЈЕЉЕЊЕ

  ЗАДУЖЕЊЕ У ОКВИРУ САВЈЕТА УЧЕНИКА

  1.

  Нађа Петровић

  I 1  

   

  2.

  Калима Џамчар

  I 5

   

  3.

  Лазар Цвијановић

  II 1

   

  4.

  Тина Спахић

  II 4

   

  5.

  Марија Стевановић

  III 1

   

  6.

  Филип Попадић

  III 4

   

  7.

  Радован Шешлак

  IV 2

   

  8.

  Анастасија Суботић

  IV 5

   

  9.

  Ива Дрљић

  V 4

   

  10.

  Бранка Бардак

  V 3

   

  11.

  Катарина Кузмић

  VI 3

   

  12.

  Тамара Пузић

  VI 1

   

  13.

  Душка Зец

  VII 2

   

  14.

  Павле Марковић

  VII 3

   

  15.

  Јевросима Кузмић

  VIII 2

   

  16.

  Сара Цвјетковић

  VIII 3

  БЛАГАЈНИК

  17.

  Јелена Благојевић

  XI 4

  ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА УЧЕНИКА

  18.

  Михаела Момчичевић

  XI 3

  ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДНИКА САВЈЕТА УЧЕНИКА


  НАСТАВНИК КООРДИНАТОР
  Милијана Стефановић

  Програм рада савјета ученика за 2021/22.

   ПРОГРАМ РАДА САВЈЕТА УЧЕНИКА ЗА 2021/22

   САДРЖАЈ РАДА

   ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ-ПЛАНИРАНИ ФОНД

   НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

   НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

   Формирање Савјета ученика

   Септембар

   2

   Координатор Савјета ученика

   Радни састанак

   Бирање руководства Савјета ученика за школску 2021/2022.

    

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Радни састанак

   Разматрање и усвајање ГПР-а Савјета ученика

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Предлагање и гласање

   Предлагање, израда радних активности и излагање нових идеја у току школске године

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Дискусија и усвајање приједлога

   Учествовање у обиљежавању значајних датума у школи, Дјечија недјеља od 4.10 do 8.10.

    

   Октобар

   4

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионице

   Припрема за обиљежавање Дана школе

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионице

   Промоција Савјета ученика на часовима ВРОЗ-а

   Одјељењске заједнице

   радионице

   Едукација ученика о актуелним темама

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионице

   ОБИЉЕЖАВАЊЕ ДАНА ШКОЛЕ 8.11.

   Новембар

   5

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Предлагање

    СЕДМИЦА ДЈЕЧИЈИХ ПРАВА           15-19.11.2021.

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Пано

   радионице

   Сарадња са локалном заједницом

   Координатор и чланови Савјета ученика

   посјета

   Припрема за обиљежавање свјетског дана борбе против  АИДС-а

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионице

   Дан борбе против сиде  1.12.2020.

   Децембар

   4

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионице

   Недјеља инклузије од 6.12-10.12.2020. год.

   Координатор и чланови Савјета ученика

   пано

   Обиљежавање новогодишњих празника

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Изложбе ученичких радова

   Акција „један слаткиш једно дијете“  децембар

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Извјештај

   Дани дјечије радости, крај децембра, Новогодишњи базар

   28.12.2021.

   Координатор и чланови Савјета ученика

   изложбе

   Разматрање успјеха ученика у учењу и владању

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Дискусија и усвајање приједлога

   Активности поводом обиљежавања школске славе: Светосавски дани- 27.1.2022.

   Јануар

   1

   Сви ученици наше школе

   -Ликовне радионице

   -Ликовна изложба

   Обиљежавање Дана сигурног интернета 9.2.

   Фебруар

   4

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионица

   Подстицање ангажовања ученика у школи

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионица

   Промовисање права ученика и подстицање друштвено корисног рада у школи

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Литерарни час

   Учествовање у изради одговарајућих пројеката којима се  унапређује васпитно-образовни рад у школи

   Координатор и чланови Савјета ученика

   пројекти

   Припремне активности за обиљежавање Дана жена, 8. Марта

   Март

   5

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Ликовна изложба

   Подстицање ангажовања ученика у школи

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Литерарни час

   Едукација ученика о актуелним темама

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Ликовна изложба

   Обиљежавање Дана планете Земље 22.4.2022.

   Април

   3

   Координатор и чланови Савјета ученика

   пано

   Васкршње активности, базар

   Координатор и чланови Савјета ученика

   изложба

   Ученик генерације

   Мај

   4

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Дискусија и усвајање приједлога

   Обиљежавање свјетског дана непушења 31.5.

   Координатор и чланови Савјета ученика

   радионица

   Разматрање успјеха ученика у учењу и владању

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Дискусија и усвајање приједлога

   Активности уређења школског парка

   Координатор и чланови Савјета ученика

   уређење

   Едукација ученика о актуелним темама

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Разговор

   Разматрање успјеха ученика у учењу и владању

   Јуни

   1

   Координатор и чланови Савјета ученика

   Дискусија и усвајање приједлога

   Анализа рада Савјета ученика

   Координатор Савјета ученика

   извјештај

   Напомена:  Кроз све активности Савјет ученика у школској 2021/22. радиће на оставривању заједничких активности са Савјетом родитеља, Школским одбором, директором школе и стручном службом. Развијаће сарадњу са секцијама за ваннаставне активности у школи. Радиће на сузбијању вршњачког насиља. 

   НАСТАВНИК КООРДИНАТОР
   Милијана Стефановић