Циљ и задаци Савјета ученика

 • Промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа
 • представља ставове ученика у Школском одбору
 • подстиче ангажовање ученика у раду школе
 • промовише право ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници
 • разматра питање успјеха ученика, школског календара, екскурзија и излета ученика, услова рада школе и других питања утврђених актима школе
 • учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује образовни рад у школи

Чланови Савјета ученика | школска 2022/2023. година

  Име и презиме ученикаРазред и одјељење
  Теодора ГлигорићI-3
  Софија ЂукићI-5
  Никола БлагојевићII-2
  Калина ЧанчарII-5
  Алексеј ГојковићIII- 5
  Невена ТодоровићIII- 3
  Сергеј ТрифуновићIV-4
  Варвара ШкуљевићIV-3
  Ана МиљановићV-1
  Алексија ТодоровићV-4
  Ива ДрљићVI-4
  Јелена СувајацVI-5
  Тамара МишићVII-2
  Лана ПопадићVII-4
  Ивона КандићVIII-5
  Миња СуботићVIII-2
  Анђела КнежевићIX-4
  Милица СимићIX-1

  Предсједник Савјета ученика: Анђела Кнежевић
  Подпредсједник Савјета ученика: Милица Симић

  Програм рада Савјета ученика за 2022/23.