Јавни позив за подношење приједлога кандидата за ученика генерације у шк. 2020/21. години

Приједлог кандидата за ученика генерације у школи може дати:

  1. Одјељењски старјешина
  2. Одјељењска заједница ученика
  3. Одјељењско вијеће школе
  4. Савјет родитеља школе
  5. Савјет ученика школе

(Члан 4. Правилника о избору и проглашењу ученика генерације, начину и условима за додјељивање диплома (“Службени гласник РС” бр. 12/21)

Предлагач доставља приједлог једног или више кандидата за ученика генерације / најбољег ученика Комисији за спровођење поступка за избор ученика генерације / најбољег ученика у канцеларију школског педагога до 26.5.2021. године до 14.00 часова.