У нашој школи већ дуги низ година у три посебна одјељења школују се ученици са сметњама у развоју, ученици са аутизмом, Дауновим синдромом, тешкоћама у менталном функционисању и са додатним здравственим обољењима.

Настава се одвија у три смјене у учионици која је прилагођена и опремљена дидактичким средствима потребним за рад.

Реализацију васпитно – образовног рада остварују дефектолози у одјељењима са највише шест ученика. У једном одјељењу ученици се школују по НПП за ученике са ЛМР, у другом се реализује програм за ученике са УМР док се у трећем одјељењу наставни процес одвија по НПП за ученике са аутизмом и УМР.

Структура одјељења је хетерогена. Одјељења чине ученици различитог узраста и менталних могућности и способности. Наши програми рада су прилагођени индивидуалним способностима и потребама ученика.

Чланови стручног тима (дефектолог, педагог) спроводе индивидуални третман са ученицима као и савјетодавно – инструктивни рад са породицом.

Евалуација постигнућа ученика и њихова мотивација за рад су нам основне смјернице за даљи подстицај напретка сваког ученика.