Представници Града Добој и UNDP-a данас су обишли грађевинске радове доградње ОШ Вук Стефановић Караџић. Изградњом новог објекта стварају се услови за модерно инклузивно образовање ученика са потешкоћама у развоју.

Доградња ОШ Вук Стефановић Караџић се спроводи у оквиру пројекта „Јачање повјерења и кохезије у заједницама у Босни и Херцеговини“ који финансира Служба за инструменте вањске политике Европске уније (FPI) у оквиру Инструмента за међуљудске односе, развој и међународну сарадњу (NDICI), а заједно спроводе Европска унија у БиХ, Уједињене нације у БиХ, Мисија OSCE-a у БиХ и Савјет Европе – Уред у Сарајеву у партнерству с Градом Добој.