Поштовани родитељи, савремени начин живота све чешће намеће потребу збрињавања дјетета прије или послије редовне наставе, до повратка родитеља са посла. Због различитих опасности којима је дијете изложено уколико проводи вријеме без надзора одраслих у кући или стану, осмишљени су модели за рјешавање ових проблема. Један од тих модела је продужени боравак. То је необавезан вид васпитно-образовног рада који се одвија у школи прије и послије редовне наставе. Овај модел рада има своје педагошке и социјалне вриједности, те својим облицима дјеловања утиче на правилан раст и развој ученика.

У склопу наше школе организован је програм продуженог боравка који у континуитету ради двије године. Продужени боравак због тренутне епидемиолошке ситуације тренутно похађа само 70 ученика, а дневно кроз просторију прође око 40 ученика. За услуге продуженог боравка наша школа је опремила двије просторије, а радно вријеме је од 6.30 до 17.30 часова.

Produzeni boravak
Produzeni Boravak
Produzeni boravak
Produzeni boravak

Просторије су опремљене потребним дидактичим материјалима и средсвима за рад који омогућавају ученицима да на функционалан, занимљив и креативан начин проводе вријеме. Због неповољне епидемиолошке ситуације у једном тренутку може бити максимално 15 ученика. Претходне године ученици су имали могућност кориштења кухиње која је такође обустављена из епидемиолошких разлога, те се ове школске године ученици хране самостално, доносећи храну од куће.

У току једног радног рада предвиђена су три термина за оброк:

  • доручак у 9.00 часова;
  • ручак у 12.00 часова и
  • ужина у 14.30 часова.

Oвај вид васпитно-образовног рада обавља стручни кадар који са ученицима извршава многе културне, васпитне, спортске и друге активности. Тренутно је на овом радном мјесту запослено 6 водитеља: Драган Кнежевић, Јелена Тодоровић, Дарјана Пејановић, Јелена МилошевићДајана Пупић и Слободанка Цвијановић. Сви водитељи су по занимању професори разредне наставе.

Циљеви продуженог боравка су:

  • квалитетније васпитање и образовање;
  • стварање и развијање радних навика;
  • оспособљавање ученика за квалитетније провођење слободног времена
  • задовољавање потреба и интересовања ученика
  • оспособљавање ученика за редовно, одговорно и самостално учење;
  • развијање вјештина комуникације, сарадње, помагања, његовање другарства и одговорности.