Јелена Ђурковић Ђермановић

библиотекар

Радно вријеме

  • сваки дан
    07.00 - 15.00

Електронска пошта

  • оs110.@skolers.org

Библиотекар обавља сљедеће послове:

сарађује са ученицима, наставницима, стручном службом школе и родитељима на пословима у вези са остваривањем циљева и задатака наставног програма;

савјетује, помаже у осамостаљивању ученика у избору и коришћењу извора знања;

припрема, прати и планира набавке и употребе средстава и извора знања и учења;

подстиче културну и јавну дјелатност школе;

води документацију и евиденцију о свом раду;

извршава и друге обавезе које произилазе из општих аката и годишњег програма рада школе и

извршава и друге обавезе по налогу директора.

Школска библиотека