Љубица Вуковић

помоћник директора

Радно вријеме

 • понедјељак
  07.30 - 14.00
 • уторак
  10.00 - 16.30
 • сриједа – рад у подручним одјељењима
  07.30 - 14.00
 • четвртак
  10.00 - 16.30
 • петак
  07.30 - 14.00

Електронска пошта

 • оs110.pom.direktora@skolers.org
 • одјељењски старјешина у редовној настави – VI4

Помоћник директора обавља сљедеће послове:

организује, руководи и одговара за васпитно-образовни рад школе;

координира рад стручних органа школе;

замјењује директора у одсуству и

обавља и друге послове у складу са законом и општим актом школе.

Помоћник директора у оквиру 40 – часовне радне седмице може да изводи и часове редовне наставе.
У школи у којој је директор оправдано одсутан дуже од мјесец дана послове директора обавља помоћник директора до повратка директора на дужност, а најдуже до шест мјесеци.

Управа школе