Изложба фотографске и информатичке секције поводом Дана жена.