Ученици 3. разреда из предмета Моја околина савладавају градиво о рељефу (изгледу земљишта) околине.
Усвојено знање представили су групним ликовним радовима и њима украсили школски хол.