Пројекат Основне школе Вук Стефановић Караџић „Промоција физичке активности код дјеце с посебним потребама“.