Ученици другог и петог разреда ПО Костајница реализовали су наставне јединице Природе и друштва, Моја околина и Физичког и здравственог васпитања. Провели су два часа у природи, упознали ливаду и шуму као животну заједницу, видјели биљке шуме и ливаде, а пјешачење је дио физичког и здравственог васпитања.