Час у природи!
Изашли смо у природу како би видјели шта је то стицање знања и вјештина у неформалним околностима.
Веома је важно да дјеца буду што више у природи гдје ћемо им помоћи да боље развију способности запажања, сналажења у природи и разумијевања многих појава.
Посматрали смо природу поред себе, а затим са другарима дјелили ужину.
Излет у природно окружење уз најбоље искуствено учење.