“Чувајмо Земљу и природу на њој, јер је нисмо наслиједили од својих дједова и очева, него смо их позајмили од својих потомака.” 🌳🌎
Ученици V-5 су уочили међусобну зависност биљака, животиња и човјека и значај очувања еколошке равнотеже као услов сопственог опстанка. Приказали су животна станишта и ланац исхране кроз мали пројекат школских макета.