“Ђачић”

Прво септембарско јутро
Оштрим батом корака
У школу улази колона
Малених ђака.

На леђима носе торбе
Оружје им насмијана лица
У учионицу их уводи
Њихова учитељица.

Учиће их она свему
Да је мајка једна дома
А док су у школи
Ту улогу има она.

Упамтиће сваку тачку
Без икаквих тајних мана
Сваку цифру и читанку
Дружиће се сваког дана.

Аутор:Биљана Добриловић