У четвртак, 20. октобра 2022. године у нашој школи је одржан огледни наставни дан на тему „ДАН ЈАБУКА“ поводом Свјетског дана јабука који се обиљежава широм планете. Огледни наставни дан је реализовао Актив трећег разреда наше централне школе (Слађана Достанић, Жељка Николић, Дубравка Лукић, Татјана Париповић и Александра Гајић), уз помоћ наставника сарадника (Арсеније Паравац, наставник физичког и здравственог васпитања и Дарио Ковачевић, наставник ликовне културе).
Циљ огледног наставног дана је био:
➢ Промјене у организацији у првој тријади;
➢ Увођење наставника сарадника у наставу;
➢ Диференцирана настава (према способностима ученика);
➢ Петнаестоминутно вјежбање и сарадња са друштвеном средином.
Огледни наставни дан је припремљен у складу са Стручним упутвом за припремање, извођење и евалуацију огледног часа, а у сарадњи са инспектором – просвјетним савјетником, Републичко педагошког завода Републике Српске, Горданом Попадић. Огледном наставном дану су присуствовали наставници како из наше школе, тако и из других школа, стручни сарадници, школски библиотекар, директор школе и инспектор – просвјетни савјетник, РПЗ РС, који су по завршетку активности присуствовали и евалуацији, приликом које су несебично показали велико задовољство цјелокупним огледним наставним даном. На основу евалуације може се закључити да је огледни наставни дан био изузетно успјешан. А у прилог томе иду и утисци које су нам на крају пренијели ученици, а то је да је ово за њих био посебно интересантан, иновативан и пожељан облик рада.