Успјешно реализована екскурзија ученика VIII разреда, на релацији Нови Сад – Београд.