Весна Јевтић

административно – финансијски  радник

Радно вријеме

  • 07.00 – 11.00

Административно - финансијски радник обавља сљедеће послове:

обавља послове у вези са материјалним пословањем; обрадом документације и доставља их рачуновођи; секретару и директору школе;

врши израду статистичких извјештаја;

ради на административним и архивским пословима;

пружа помоћ пописној комисији;

води административно-техничке послове из радног односа и

обавља и друге послове по налогу директора.

Административно - правни и финансијски радници