Упутство за преузимање увјерења о успјеху ученика на крају првог полугодишта.