• Опште препоруке за организацију наставног процеса,
  • Препоруке за запослено особље,
  • Препоруке за ученике,
  • Препорука за употребу маски у школама у Републици Српској