Друго полугодиште почиње у понедјељак, 24.1.2022. године са промјеном смјена.
Настава у централној школи одвијаће се према сљедећем распореду:
➢ 1. смјена- IV, VI и VIII разред (од 7:15 часова);
➢ 2. смјена- V, VII и IX разред (од 13:15 часова).

  • I5– 1. смјена (7:30 до 10:30 од часова);
  • I1, I2 – међусмјена (од 10:45 до 13:45 часова );
  • I3, I4 – 2. смјена (од 14:00 до 17:00 часова).
  • II1, II2, II4 – 1. смјена од 7:15 часова;
  • II3, II5 – међусмјена од 10:45 часова.
  • III1, III3, III4 – 2. смјена од 13:15 часова ;
  • III2 – међусмјена од 9:55 часова.

У одјељењима по посебном програму настава се одвија према сљедећем распореду:

  • ПП1 од 7:15 до 10:35 часова;
  • ПП2 од 7:15 до 10:35 од часова;
  • ПП3 од 10:45 до 14:05 часова.