У V-2 је у оквиру стручног усавршавања наставника, одржан час чија је тема била животне вриједности. Ученици су учили да препознају и користе отворене и затворене стилове комуникације.