Дуња Ђерић

наставник дефектолог

  • одјљењски старјешина у одјељењу по посебном плану и програму – ПП2