Милијана Пантелић

наставник физике

    одјељењски старјешина у ПО Костајница – VI6